* นมเปรี้ยวลดแอลกอฮอล์ได้จริงหรือ
  (อ่านในเรื่องน่ารู้)

* ร่วมโครงการ "แอลกอฮอล์เป็นศูนย์"

* ขอขอบคุณ กองพลาธิการและสรรพาวุธ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จัดอบรมและส่งมอบเครื่องให้กับ 87 สน.และ 85 สภ.ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา

* ขยายตัวแทนจำหน่ายต่างจังหวัดเพิ่ม สนใจติดต่อทีมงานขายได้

* Download ใบแต่งตั้งตัวแทน ในหน้า ดาวน์โหลด ค่ะ

* สนับสุนนกิจกรรมรณรงร์ลดอุบัติเหตุ ลดราคาหลอดเป่า 50% จากราคาปกติ
บริษัท ช. แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

CH. ADVANCE  INTERTRADE  CO., LTD.
News&Promotion
www.ch-ai.com. All rights reserved.
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ ยี่ห้อ LION
  
อุปกรณ์ประกอบที่ใช้ร่วมกับ เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ ยี่ห้อ LION
  
รุ่น AlcoBlow
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบเบื้องต้น
Download >>>>
  • Catalog / รูป

  • Specification / คุณลักษณะภาษาไทย

รุ่น SD-400
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ แบบอ่านค่าเป็นตัวเลข
(มีหนังสือรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานราชการ)
Download >>>>

  • Catalog / รูป

  • Specification / คุณลักษณะภาษาไทย

รุ่น SD-400(P)-ยืนยันผล
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ รุ่น SD-400พร้อมเครื่องพิมพ์ผล
(มีหนังสือรับรองการสอบเทียบจากหน่วยงานราชการ)
Download >>>>

  • Catalog / รูป

  • Specification / คุณลักษณะภาษาไทย

หลอดเป่าแบบใช้แล้วทิ้งไป
Disposable Mouthpiece

รุ่น SpeedLaser S
เครื่องตรวจความเร็วแบบมือถือ เป็นแบบ Laser
สามารถถ่ายภาพได้
Request catalog >>>>
ระบบตรวจจับความเร็วและฝ่าสัญญาณไฟแดง
  
รุ่น RLSS
ระบบตรวจจับความเร็วและรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง พร้อมบันทึกภาพ
Request catalog >>>>
เครื่องตรวจจับความเร็ว ยี่ห้อ MPH
  
DATA-400 - Software
โปรมแกรมสำหรับถ่ายโอนข้อมูล
พร้อมสาย PC-Link

ถ้วยเป่า
(Sampling Cup)

เครื่องพิมพ์ผล ชนิดพกพา
แบบ Dot Martix (ภาษาไทย)
พร้อมสายสัญญาณ


บริษัท ช. แอดวานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
32/23 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2862-8462-3  
แฟกซ์ 0-2862-8482
E-mail : sales@ch-ai.com
สายด่วน (ฝ่ายขาย) 08-1926-7605
                         08-6774-9370
หน้าแรก
สินค้า
เรื่องน่ารู้
ดาว์นโหลด
ติดต่อเรา
สินค้าใหม่ ++ วัดได้ทั้งแบบเบื้องต้นและยืนยันผล
เครื่องวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ รุ่น 500
  
รุ่น 500 เป็นเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ได้ทั้งแบบเบื้องต้นและยืนยันผล
Download >>>>
  • Catalog / รูป

  • Specification / คุณลักษณะภาษาไทย